پرش به محتوا

قیمت ها در My7steps Talk

جلسات انفرادی برای 109 یورو

شما 7 مرحله خود را به صورت کتبی، دیجیتالی و تعاملی با سرعت خودتان انجام می دهید. مشاور شما در پس زمینه شما را همراهی می کند.

بسته پایه 299 یورو

3 جلسه شخصی برای هر جلسه 99 یورو
ایده آل برای بازیابی سریع با My7steps

بسته پلاس به قیمت 449 یورو

5 جلسه شخصی هر کدام 90 یورو
ایده آل برای همراهی گسترده تر توسط My7steps