Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική απορρήτου

Κατάσταση: Ιούνιος 2023

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας https://my7steps.org και χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα My7steps. Επιπλέον, είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε την ακόλουθη ειδοποίηση:

Η χρήση αυτής της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε ένα δυνητικά μη ασφαλές περιβάλλον. Τέτοιες ψηφιακές εφαρμογές υγείας ενέχουν κινδύνους ασφαλείας που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως από τον κατασκευαστή της ψηφιακής εφαρμογής υγείας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων ως εξής:

1. στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι:

My7steps GmbH
FCBC
Mainzer Straße 75
65189 Wiesbaden

Διευθύνων Σύμβουλος με εξουσία εκπροσώπησης: Dr. Ralph Grobecker

E-Mail: support@ipso-healthcare.org

(εφεξής “Εμείς”)

στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση που αναφέρεται στο 1., υπόψη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση datenschutz@ipso-healthcare.org.

3. συλλογή, αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και φύση και σκοπός της χρήσης τους

α) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο:

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας https://my7steps.org, αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή του ιστότοπού μας από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην τελική σας συσκευή. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς τη δική σας παρέμβαση και αποθηκεύονται μέχρι την αυτόματη διαγραφή τους:

 • Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή,
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • Όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήθηκε,
 • Ιστότοπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής),
 • Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

Τα παραπάνω δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εξασφάλιση ομαλής σύνδεσης του δικτυακού τόπου,
 • Εξασφάλιση μιας άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και
 • για άλλους διοικητικούς σκοπούς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπό σας.

β) Εγγραφή για τη χρήση της πλατφόρμας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα στο μέγιστο βαθμό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Τις ζητάμε ήδη πριν από την πραγματική διαδικασία εγγραφής. Αποθηκεύουμε προσωρινά τις απαντήσεις (μέχρι να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο) στη διεύθυνση IP σας. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η εκούσια συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α i.V.m. Art. 6 παρ. 1 p. 1 lit. a DSGVO, την οποία παρέχετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου (“συγκατάθεση DSGVO”).

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις πρόσβασης, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό χρήστη. Για να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο λογαριασμό για εσάς, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες (“δεδομένα χρήστη”):

 • Έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου ή/και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Το όνομά της,
 • Η μητρική σας γλώσσα,
 • Η ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε,
 • Το φύλο σας,
 • Η χώρα διαμονής σας,
 • Ένας κωδικός πρόσβασης που επιλέγετε εσείς.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή μέθοδο χρέωσης (“δεδομένα χρέωσης”), εάν επιλέξετε ένα χρεώσιμο πακέτο. Αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα, επώνυμο,
 • Οδός,
 • Αριθμός σπιτιού,
 • Ταχυδρομικός κώδικας,
 • Πόλη.

Εάν είναι δυνατή η τιμολόγηση μέσω της ασφάλισής σας, χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με το εάν είστε ιδιωτικά ή νομικά ασφαλισμένος ή εάν επιθυμείτε να πληρώσετε μόνοι σας τη θεραπεία, καθώς και, κατά περίπτωση, εάν υπάρχει.

 • Το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρείας,
 • Τον αριθμό ασφάλισής σας,
 • Η ημερομηνία γέννησής σας,
 • Ένα αναγνωριστικό συνταγής,
 • Τα στοιχεία πληρωμής σας.

Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο λογαριασμό χρήστη σας και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την παροχή της πλατφόρμας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα χρέωσής σας αποκλειστικά για την τιμολόγηση με την ασφαλιστική σας εταιρεία υγείας ή με εσάς ως αυτοπληρωτή (βλ. παρακάτω, σημείο 4.).

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, άρθρο 22 παράγραφος 1 αριθ. 1 στοιχείο β) BDSG. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης θεραπείας μαζί σας.

γ) Κατά τη χρήση της πλατφόρμας

Ως εγγεγραμμένος χρήστης, θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω του ιστότοπού μας. Προκειμένου να μπορέσετε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα (“σύνδεση”), επεξεργαζόμαστε την ημερομηνία και την ώρα της σύνδεσής σας εκτός από τα δεδομένα πρόσβασής σας (ανάλογα με την παραλλαγή που επιλέγετε, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό ενεργοποίησης, κατά περίπτωση, και τον κωδικό PIN σας).

Στην πλατφόρμα, έχετε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με την ψυχική σας κατάσταση μέσω ενός καταλόγου ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στο προφίλ χρήστη σας και επεξεργάζονται από τον σύμβουλό μας σύμφωνα με τη σειρά θεραπείας (βλ. ενότητα 4.). Στο προφίλ σας, στο στοιχείο μενού “Ρυθμίσεις λογαριασμού”, έχετε τη δυνατότητα να δείτε ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, άρθρο 22 παράγραφος 1 αριθ. 1 στοιχείο β) BDSG. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης θεραπείας μαζί σας.

δ) Κατά την οργάνωση μιας επανάκλησης (κλήση πληροφοριών)

Έχετε τη δυνατότητα να κανονίσετε ένα αίτημα επανάκλησης μέσω της ιστοσελίδας μας. Για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μια επανάκληση, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες από εσάς:

 • Ημέρα και ώρα της ανάκλησης,
 • Αριθμός επανάκλησης,
 • Η γλωσσική σας προτίμηση για την ενημερωτική κλήση.

Ζητάμε αυτά τα δεδομένα με τη φόρμα αίτησης επανάκλησης. Επεξεργαζόμαστε τις απαντήσεις σας για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η εκούσια συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. α DSGVO. Art. 6 παρ. 1 p. 1 lit. a DSGVO, την οποία παρέχετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου (“συγκατάθεση DSGVO”).

ε) Όταν επικοινωνείτε με

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας. Προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες από εσάς:

 • Χαιρετισμός,
 • Επώνυμο,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Αιτιολόγηση του αιτήματός σας,
 • Σχόλιο ή μήνυμα,
 • Πρόγραμμα περιήγησης, κατά περίπτωση,
 • Μήνυμα σφάλματος, κατά περίπτωση.

Ζητάμε αυτά τα δεδομένα με τη φόρμα επικοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε τις απαντήσεις σας αποκλειστικά για τον σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η εκούσια συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. α DSGVO. Art. 6 παρ. 1 p. 1 lit. a DSGVO, την οποία παρέχετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου (“συγκατάθεση DSGVO”).

(στ) διαγραφή των δεδομένων:

Τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται σε εμάς θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων ερωτημάτων. Μετά από αυτό, διαγράφουμε τα δεδομένα αμέσως. Παρεκκλίνουμε από αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο βαθμό που υπάρχουν νόμιμες προθεσμίες διατήρησης- για παράδειγμα, στο πλαίσιο αξιώσεων αστικού δικαίου.

4. αποκάλυψη δεδομένων:

α) Αποκάλυψη δεδομένων στον σύμβουλο

Στο πλαίσιο της σύμβασης θεραπείας, είναι μερικές φορές απαραίτητο να διαβιβάζουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας στον σύμβουλο που σας φροντίζει. Αυτοί είναι αποκλειστικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι. Όλοι τους υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν εχεμύθεια για τις υποθέσεις σας. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν μόνο στον προσωπικό σας σύμβουλο. Το όνομά του θα το βρείτε στο λογαριασμό χρήστη σας.

Αναλυτικά, όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη θεραπεία θα διαβιβαστούν στον σύμβουλό σας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες πληροφορίες: – Η πληροφορία που θα σας δοθεί από τον σύμβουλο σας:

 • Το όνομά της,
 • Το φύλο σας,
 • Η ημερομηνία γέννησής σας,
 • Ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στο λογαριασμό χρήστη,
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένη στο λογαριασμό χρήστη,
 • Η γλώσσα στην οποία θα θέλατε να σας φέρονται,
 • Οι προηγούμενες απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που τέθηκαν στην πλατφόρμα.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στον σύμβουλό σας είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DS-GVO. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DS-GVO, άρθρο 22 παράγραφος 1 αριθ. 1 στοιχείο β) BDSG.

b. Γνωστοποίηση δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (αυτοπληρωτές):

Εάν συνάψετε σύμβαση επί πληρωμή ως αυτοπληρωτής, σας προσφέρουμε πληρωμή μέσω του Mollie. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Mollie B.V, Keizersgracht 313, 1016 EE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες (εφεξής “Mollie”). Εάν επιλέξετε την πληρωμή μέσω της Mollie, τα δεδομένα πληρωμής που εισάγετε θα διαβιβαστούν στη Mollie και στον αντίστοιχα επιλεγμένο πάροχο πληρωμών (SOFORT Überweisung, Giropay, PayPal, πάροχος πιστωτικών καρτών Visa, Mastercard).

Η νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στη Mollie βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO (συγκατάθεση) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO (επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης). Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα προηγούμενων πράξεων επεξεργασίας δεδομένων.

γ) Γνωστοποίηση δεδομένων σε ασφαλιστές υγείας

Προκειμένου να χρεωθεί η ασφάλειά σας για το κόστος της θεραπείας σας, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να διαβιβαστούν ορισμένα δεδομένα χρέωσης και χρήστη στην ασφάλειά σας. Η διαβίβαση των δεδομένων που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) i.V.m. Art. 6 παρ. 1 lit. b) DSGVO, § 22 παρ. 1 αρ. 1 lit. b BDSG και §§ 294 ff. SGB V. Τα άρθρα 294 επ. του γερμανικού κοινωνικού κώδικα, βιβλίο V (SGB V) ρυθμίζουν ποια δεδομένα είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στον λογαριασμό χρήστη σας. Μπορείτε να μάθετε σε ποια ασφαλιστική εταιρεία υγείας θα μεταφερθούν τα δεδομένα σας στο λογαριασμό χρήστη σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο εάν:

 • έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α) DSGVO,
 • η αποκάλυψη είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι έχετε υπέρτερο συμφέρον άξιο προστασίας για τη μη αποκάλυψη των δεδομένων σας,
 • σε περίπτωση που υπάρχει νομική υποχρέωση για τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ) DSGVO, καθώς και
 • αυτό είναι νομικά επιτρεπτό και απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β DSGVO για την επεξεργασία των συμβατικών σχέσεων μαζί σας.

5. μπισκότα:

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική σας συσκευή και δεν περιέχουν ιούς, Trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σε ένα cookie αποθηκεύονται πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη τελική συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας. Η χρήση των cookies μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Χρησιμεύουν για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας. Η νομική βάση για τη χρήση αυτού του τύπου cookies είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Πρόκειται κυρίως για τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, με τη βοήθεια των οποίων καταγράφεται ότι έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας. Αναλυτικότερα, στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

Όνομα cookieΛειτουργική ζωήΠρόσβαση τρίτωνΠροβλεπόμενη χρήση
Απαιτούμενα cookies:
Αναγνωριστικό συνεδρίαςCookie συνεδρίαςόχιΤαυτοποίηση του εγγεγραμμένου χρήστη
    

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν δημιουργηθεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

6. εργαλεία ανάλυσης:

Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται από εμάς εκτελούνται στον ιστότοπο βάσει του άρθρου 6 (1) p. 1 lit. f) DSGVO. Κατά τη χρήση της πλατφόρμας δεν πραγματοποιούνται μέτρα παρακολούθησης.

Με τα μέτρα παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται, θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα σχεδιασμό που βασίζεται στις ανάγκες και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε τα μέτρα παρακολούθησης για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον αξιολογήσουμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς. Τα συμφέροντα αυτά πρέπει να θεωρηθούν νόμιμα κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.

Οι αντίστοιχοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι κατηγορίες δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα εργαλεία παρακολούθησης.

Matomo

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό ανοικτού κώδικα Matomo για την ανάλυση και τη στατιστική αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου. Δεν χρησιμοποιούνται cookies για τον σκοπό αυτό (βλ. ενότητα 5). Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου και για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Οι πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα που αφορούν τον χρήστη. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (IP masking).

Παρακάτω μπορείτε να αποτρέψετε την ανάλυση των ενεργειών σας σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω της επιλογής opt-out παρακολούθησης του Matomo:

7. δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίρρησης, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας, εάν δεν έχουν συλλεχθεί από εμάς, καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, κατά περίπτωση, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειές της,
 • να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO,
 • σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO, εφόσον η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή τους και δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO,
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων βάσει αυτής της συγκατάθεσης στο μέλλον και
 • να καταγγείλετε σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO. Κατά κανόνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου κατοικίας ή εργασίας σας ή στην έδρα της εταιρείας μας.

8. δικαίωμα εναντίωσης:

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει νόμιμων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO, εφόσον συντρέχουν λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η αντίρρηση στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε ένα γενικό δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να προσδιορίζεται μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του δικαιώματος ανάκλησης ή αντίρρησης, αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@ipso-healthcare.org.

9. ασφάλεια δεδομένων:

Χρησιμοποιούμε την ευρέως διαδεδομένη διαδικασία SSL (Secure Socket Layer) κατά την επίσκεψή σας στο https://my7steps.org. Κατά κανόνα, πρόκειται για κρυπτογράφηση 256-bit. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, χρησιμοποιούμε αντ’ αυτού την τεχνολογία 128-bit v3. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν μια μεμονωμένη σελίδα του ιστότοπού μας είναι κρυπτογραφημένη από το κλειστό κλειδί ή το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιούμε επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

D. Εγκυρότητα και χειρισμός εγγράφων

Το παρόν έγγραφο είναι οριστικό μετά την έκδοση και διατηρεί τη δημοσιευμένη κατάσταση της πολιτικής απορρήτου με τον αριθμό έκδοσης που αναφέρεται στον τίτλο.